Banner

Werkwijze

Samen sterk

Het bestuur van de stichting Eyes on Ghana bestaat uit vrijwilligers die vanuit een verschillende achtergrond langdurig en nauw betrokken zijn bij Ghana, de gezondheidszorg en internationale samenwerking. Eyes on Ghana werkt samen met deskundigen uit het eigen internationale netwerk die door eigen ervaring goed bekend zijn met Ghana.
Onze contactpersonen vervullen allen een gerespecteerde rol in de lokale gemeenschap. Zij worden vertegenwoordigd door een Ghanese stichting die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de projecten. Ook het dorpshoofd wordt betrokken bij de plannen van de stichting.

Activiteiten op maat

Nieuwe plannen komen voort uit de gemeenschap en worden door de Ghanese stichting aan Eyes on Ghana voorgesteld. De steun vanuit Nederland kan bestaan uit geldelijke steun, steun in natura, zoals tweedehands medische apparatuur of steun in de vorm van lokale scholing. Dit laatste kan zijn kennisoverdracht, training on the job of financiering van een opleiding of training.

Inkomsten

De stichting verkrijgt haar inkomsten uit donaties van zowel organisaties als fondsen, maar ook van particulieren. Een van deze organisaties is de Stichting Wilde Ganzen, waarmee de stichting Eyes on Ghana regelmatig heeft samengewerkt.

Planmatige aanpak

Initiatieven voor nieuwe projecten worden in overleg met de Ghanese partners getoetst op noodzaak, overheidsbeleid, omgevingsfactoren, duurzaamheid, kosten en beschikbare deskundigheid. De ondersteuning door de stichting zal altijd tijdelijk zijn en moet leiden tot een door de gemeenschap gesteunde en economisch zelfstandige activiteit. Vooraf worden afspraken gemaakt over verantwoording en rapportage.

Korte lijnen

Als bestuur brengen wij meerdere keren per jaar op eigen kosten een langdurig bezoek aan de projecten in Ghana. Tussendoor wordt intensief overlegd via skype en email. Door de lange relatie en de vele  afgeronde projecten weten beide stichtingen over en weer hoe de samenwerking het meest efficiënt verloopt.

Verslaggeving en evaluatie

De bestuursleden van Eyes on Ghana investeren veel tijd in het onderhouden van contacten met donateurs en andere betrokkenen, zowel op individuele basis als via de nieuwsbrieven. Vanuit onze betrokkenheid voelen wij een grote verantwoordelijkheid voor de besteding van de gelden. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat donateurs regelmatig in woord en beeld op de hoogte worden gebracht.