Banner

Doelstellingen

Zelfstandig bestaan met toekomst

In het westen van Ghana leven de mensen op het platteland vooral van de landbouw. Er is beperkte gezondheidszorg beschikbaar en de kwaliteit van het onderwijs is zeer wisselend.

De stichting Eyes on Ghana zet zich in om de leefomstandigheden te verbeteren in en rond de dorpen Akim Akroso en Asuoso. Gezondheidszorg en onderwijs moeten in deze regio voor iedereen toegankelijk worden en van goede kwaliteit, maar ook werkgelegenheid moet worden gestimuleerd. De stichting verzorgt fondsenwerving voor lokale initiatieven, die het opbouwen van een zelfstandig bestaan mogelijk maken.

 

Op eigen kracht

10171101_455180797918891_4422416944595790798_nDe projecten die Eyes on Ghana steunt worden door de lokale bevolking op eigen kracht en onder eigen verantwoordelijkheid gerealiseerd. Eyes on Ghana biedt ondersteuning door bij te dragen in de investeringen voor het opzetten van een project. Als een project eenmaal loopt, moet het financieel en organisatorisch onafhankelijk zijn. Daarnaast helpt de stichting door het delen van kennis en ervaring, en met het mogelijk maken van scholing.

Eyes on Ghana heeft vijfentwintig jaar ervaring in samenwerking met de lokale bevolking. Onze contactpersonen zijn inwoners van de dorpen Akim Akroso en Asuoso. Via hun werk zetten zij zich in voor de gemeenschap en hebben zij in de afgelopen jaren de gezondheidszorg, het onderwijs en de werkgelegenheid naar een hoger niveau gebracht. De gehele regio heeft hier baat bij.