Banner

Werkgelegenheid

De stichting Eyes on Ghana draagt op verschillende manieren haar steentje bij aan de werkgelegenheid in dit plattelandsgebied in oost Ghana. Allereerst via de uitvoering van door de stichting gesteunde projecten: voor de bouw worden uitsluitend lokale werklieden ingezet, en voor de uitvoering worden medewerkers aangetrokken uit de directe omgeving. Als voorbeeld: de Theresa kliniek en de St. Johannes school  bieden gezamenlijk werkgelegenheid aan ruim tachtig vaste medewerkers.

De naaischool en de timmerwerkplaats in het dorp echter werden in 1997 en 2000 met steun vanuit Nederland opgericht om werkgelegenheid te schapen voor kansarme jongeren. Zij konden hier een beroep leren en zich nuttig maken voor de gemeenschap. Recentelijk werden alle medewerkers van de Theresa kliniek door hen voorzien van twee nieuwe uniformen, en veel van het meubilair voor de kliniek en de personeelshuizen  werd hier gemaakt.