Banner

Theresa kliniek

November 2020: Start realisatie elektronisch patiëntendossier

Eind 2020 stelde de overheid dat de administratie van alle ziekenhuizen digitaal moest gaan gebeuren. Dus ook voor Theresa Hospital in Asuoso op het platteland van oost Ghana. Alle hardware zoals computers en servers moesten worden ingekocht. Tevens ook de software voor het beheer van de patiëntendossier en het aanleggen van de de infrastructuur voor het bedraad netwerk. De kosten hiervoor waren behoorlijk hoog. Dus werd er gezocht naar sponsoren, die gelukkig gevonden werd. De Stichting Goede Doelen in Rotterdam en de Stichting Paardestal in Berkel waren bereid financieel hieraan een bijdrage te geven. In December 2020 kon al het een en ander voor de digitalisering worden ingekocht en kon men beginnen met het aanleggen van dit systeem. Onze dank gaat uit naar de sponsoren.

Februari 2020: Containertransport medische hulpmiddelen

De nieuwbouw van de volwassen opname afdeling interne ziektes, verliep voorspoedig.

Het ziekenhuis Viecuri Medisch Centrum te Venlo, stelde o.a. 24 bedden met matrassen, nachtkastjes, 4 kinderbedjes, medicijnkarren en ander materialen en instrumentarium daarvoor beschikbaar.

Begin februari 2020 werden de medische hulpmiddelen, met een grote vrachtwagen bij het ziekenhuis opgehaald. Enige tijd daarna, werd de container naar Ghana verscheept. De stichting Paardestal uit Berkel Rodenrijs en een andere stichting uit Rotterdam, doneerden de transportkosten.

Wij danken het ziekenhuis en de beide stichtingen, zodat deze werkzaamheden konden worden verwezenlijkt!

Augustus 2019: Status Hospital

Eindelijk was het zover dat de nieuweTheresa Clinic in Asuoso op 7 augustus officieel de status van Hospital kreeg.

 

 

 

Juli 2019: Tweede ultrasound systeem

In juli 2019 werd een goed tweedehands ultrasound apparaat door het Viecuri Medisch Centrum ziekenhuis uit Venlo ter beschikking gesteld. Het systeem kan voor algemene diagnostische onderzoeken worden ingezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2019: Start nieuwbouw interne afdeling

Omdat er voor interne ziektes bij volwassenen nog geen opname afdeling was, werd er in april 2019 besloten tot aanbouw van een nieuwe afdeling. In juni 2019 is er met de bouw van de interne afdeling gestart.

Mede door sponsoring van de Stichting Goede Doelen uit Rotterdam en door een bijdrage van stichting de Paardenstal uit Berkel en Rodenrijs, werd dit mogelijk gemaakt. In mei 2020 was de bouw zover dat de nieuwbouw kon worden ingericht.

April 2019: Eerste operatie in nieuwe operatiekamer

In April 2019 was de inrichting van de tweede nieuwe operatiekamer voor algemene chirurgie gereed en kon de eerste operatie daar plaatsvinden.

 

 

 

 

 

September 2018: Inrichting 2e operatiekamer

Mede door een donatie van een Stichting Goede Doelen in Rotterdam, kwam er geld beschikbaar voor de inrichting van de tweede operatiekamer voor algemene chirurgie. Medische materialen en apparatuur voor deze operatiekamer werden met een container verscheept.

 

 

 

 

Augustus 2018: Oogscreening

25 Optometristen uit de USA besloten een oogkamp te organiseren bij de Theresa Clinic in Asuoso met oog-screeningen in afgelegen dorpen in de weide omtrek van het dorp Asuoso.Aansluitend aan de oogscreeningen werd er door een Amerikaanse oogspecialist een week lang staaroperaties in Theresa Clinic Asuoso gedaan.

Juli 2018: Ultrasound apparaat

Voor de kraamafdeling werd er een tweedehands ultrasound apparaat door een Amerikaans ziekenhuis . geschonken, waarmee echo’s bij zwangere vrouwen gemaakt konden worden.

April 2018: Perimeter

Mede door bemiddeling van een vertegenwoordiger bij firma Zeiss B.V. konden we van het ziekenhuis AMC een 2e hands Perimeter ter beschikking krijgen voor de oogafdeling van Theresa Clinic in Asuoso / Ghana. Hierdoor werd gezichtsveld bepaling bij glaucoma patiënten mogelijk.
In mei 2018 werd dit apparaat met nog wat ander materialen per container naar Ghana verscheept.

 

 

 

Januari 2018: Gestart met een tandarts spreekuur

Een kaakchirurg uit Rotterdam maakte het mogelijk dat er in de Theresa Clinic in Asuoso/Ghana ook de mogelijkheid kwam voor tandverzorging en doneerde een tandarts unit.

   

 

 

 

 

 

 

Weldra werd er met voorlichting tandhygiëne op scholen en in de kliniek door ’n tandarts gestart.

 

 

 

 

 

 

 

 

In april 2018 werd begonnen met een tandarts spreekuur in de kliniek. Met deze uitbreiding zijn de mogelijkheden voor tandheelkundige zorg op het platteland van Oost-Ghana, m.n. in het dorp Asuoso en omgeving sterk verbeterd. Dank aan de kaakchirurg en tandarts in Rotterdam die hiervoor hebben zorg gedragen.

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2017: een jaar na de opening van de ‘nieuwe’ Theresa kliniek

De nieuwe gebouwen van de kliniek zijn ruim een jaar geleden geopend en iedereen is inmiddels gewend aan het ‘nieuwe’ werken. De ruimere opzet met units langs een breed middenpad werkt prettig voor personeel en patiënten. De locatie is goed bereikbaar voor auto’ s, minibus en taxi en goed bestand tegen grote hoeveelheden regen. Het aantal patiënten is zoals verwacht verdriedubbeld tot ongeveer 20.000 per jaar. Hiermee is het doel om aan meer bewoners van dit plattelandsgebied gezondheidszorg te kunnen bieden bereikt.

 

De geboden zorg richt zich met name op algemene basisgezondheidszorg, op oogheelkunde, en op moeder en kind zorg. Een laboratorium en een apotheek ondersteunen deze medische diensten. De zeer goed uitgeruste oogkliniek heeft zelfs regionale bekendheid vanwege de uitgebreide service op het gebied van brillen met geslepen glazen. Regelmatig worden er ook staaroperaties uitgevoerd. Sinds 2016 is een lokale arts aan de kliniek verbonden en ook kunnen patiënten nu worden opgenomen voor observatie, en behandeling van bijvoorbeeld zware malaria aanvallen. Vooral onder kinderen komt dit nog veel voor.

Een van de aandachtspunten blijft het nog beter kunnen bereiken van patiënten uit de directe omgeving. Voor veel patiënten is het bezoeken van een dokter vanuit de tradities nog steeds geen vanzelfsprekendheid en dus komen zij niet of (te) laat voor behandeling. Om deze redenen is besloten wekelijks naar kleine dorpen in de omgeving af te reizen en daar spreekuren te gaan houden. Dit werkt drempelverlagend en deze spreekuren worden druk bezocht. Naast behandeling wordt daar veel aandacht gegeven aan preventieve voorlichting.

 

 

 

Een ander doel van de kliniek is om actief mee te werken aan het verder terugdringen van de nog veel voorkomende moeder- en kindsterfte en het verminderen van tienerzwangerschappen. Goede, gerichte voorlichting over hygiëne, voeding, kindzorg, en familieplanning kan ook hier veel ellende voorkomen. Ter ondersteuning werd in 2016 een door de stichting Eyes on Ghana opgezette actie gestart om zwangere vrouwen te motiveren naar de kliniek te komen voor preventieve controles en de bevalling: de vrouwen die komen zullen na de bevalling een ‘kraamcadeau’ ontvangen dat bestaat uit wasbare luiers en babykleertjes. Zo hoopt de kliniek te bereiken dat deze vrouwen gebruik maken van de mogelijkheid om de zwangerschap gecontroleerd te laten verlopen en in een hygiënischer en dus veiliger omgeving en onder deskundige leiding te bevallen.

 

Inrichting

De inrichting van de oude locatie is meeverhuisd. Op de nieuwe locatie was echter meer nodig. Vanuit Nederland en de Verenigde Staten werden in natura medische apparatuur en materialen geschonken. Het meeste nieuwe meubilair werd gemaakt in de lokale timmermanswerkplaats.

 

2016: De nieuwe kliniek geopend

Het grootste deel van de nieuwe kliniek werd in februari 2016 geopend. Niet lang daarna was ook de kraamkliniek klaar en begin 2017 de twee personeelshuizen.

Mede dankzij de betere ligging aan de doorgaande weg, waardoor de kliniek het hele jaar goed bereikbaar is, nam het aantal patiënten in 2016 snel toe. Het aantal medewerkers werd uiteraard ook uitgebreid, waaronder een Ghanese arts.

Voor de medewerkers is het prettig werken in de nieuwe kliniek. De verschillende units ogen overzichtelijk en vriendelijk. De stichting Eyes on Ghana vond een donateur voor nieuwe uniformen waardoor de medewerkers voor patiënten beter herkenbaar zijn.

2014 en 2015:  Uitvoering van de nieuwbouwplannen


Begin 2014 kwam de financiering van de eerste fase van de nieuwbouw rond dankzij vele gulle giften vanuit Nederland en de Verenigde Staten. De samenwerking met Wilde Ganzen was hierbij onmisbaar: zij steunden dit project met advies en financiën.

De eerste stap was het schoonmaken van het terrein en het leggen van de funderingen. De nieuwbouw was gepland in drie bouwfasen:  eerst de algemene en oog-afdelingen met de ondersteunende diensten, daarna de kraamkliniek en als laatste twee personeelshuizen. Omdat het vervolg van de fondsenwerving ook voorspoedig verliep, konden deze bouwfasen direct na elkaar worden uitgevoerd. Dit had niemand durven hopen. Veel donateurs gaven ons hun vertrouwen en steunden dit project met gulle giften. Het bouwteam leverde uitstekend werk en zo kon de bouw begin 2016 worden afgerond.

 

Voor de uitvoering van de bouw werd bewust gekozen voor lokale werklieden uit de directe omgeving. Dit schiep direct extra werkgelegenheid en bovendien begrepen deze werklieden maar al te goed wat de nieuwe kliniek voor de omgeving zou gaan betekenen. Het hele dorp leefde mee met de plannen en de vorderingen op de bouwplaats.

De kliniek werd uitgebreid met units waar patiënten konden worden opgenomen. Opname voor nader onderzoek en langduriger zorg werd hiermee ook mogelijk. De sanitaire voorzieningen en de watervoorziening werden aanzienlijk verbeterd: dankzij een nieuw aangeboorde diepe bron, voldoende voorraadtanks en de aanleg van  een waterleidingen netwerk zou er voortaan het hele jaar voldoende schoon water beschikbaar zijn.

2012 en 2013: Nieuwbouwplannen en start fondsenwerving

In 2011 werden bestaande plannen voor modernisering van de kliniek concreet toen  een bevriende Australische architecte haar hulp aanbood. In overleg met het dorpsbestuur werd gekozen voor een andere, beter toegankelijke locatie. De architecte bezocht de locatie en gezamenlijk werd een plan uitgewerkt.

Nadat alle tekeningen klaar waren en zicht was op een mooi stuk grond aan de doorgaande weg, bood de stichting Eyes on Ghana aan zich in te gaan zetten voor de financiering van de nieuwbouw.  Hiermee werd eind 2012 gestart.

1989 – 2011: Groei van de kliniek

In de jaren die volgden werden met financiële hulp vanuit Nederland verschillende afdelingen toegevoegd. Na twaalf jaar bestond de Theresa kliniek uit een polikliniek, een oogkliniek, een oogoperatieafdeling, een optiekafdeling, een kraamkliniek, een laboratorium en een apotheek. De medische apparatuur en hulpmiddelen werden grotendeels vanuit Nederland gedoneerd. Enkele medewerkers kregen een training in Nederland. De oogkliniek verwierf een reputatie in de wijde omgeving en voor de oogoperaties kwamen patiënten van ver naar de kliniek.

Steeds meer patiënten wisten de kliniek te vinden en de ruimten werden op den duur te klein. De gebouwen waren na jaren intensief gebruik aan ingrijpend onderhoud toe. De kliniek was in de regentijd slecht bereikbaar. Op dezelfde locatie was nieuwbouw en uitbreiding echter niet mogelijk.

1989: Ontstaan van de Theresa kliniek

De Theresa kliniek werd in 1989 opgericht als een polikliniek door een Ghanese verpleegkundige. Idealisme had hem doen besluiten in zijn geboortedorp Akim Akroso in oost Ghana gezondheidszorg te gaan organiseren, omdat dit niet voorhanden was.

Een van de bestuursleden van de stichting Eyes on Ghana, Marian Remmerswaal, was hier nauw bij betrokken. Vanaf het allereerste begin is zij bevriend met de Ghanese oprichter en heeft zij zich ingezet voor het voortbestaan en de ontwikkeling van de kliniek.