Banner

St. Johannes International School

De school

Met financiële steun vanuit Nederland, georganiseerd door bestuurslid Marian Remmerswaal, werd in 2001 een basisschool opgericht in Asuoso met Engelstalig onderwijs. In 2005 werd de school uitgebreid met driejarig voortgezet onderwijs voor twaalf- tot zestienjarigen. De school gaf al snel les aan honderden kinderen, die grotendeels uit afgelegen en moeilijk te bereiken dorpjes afkomstig waren. Een jaar er na werden, alweer met hulp uit Nederland, slaapzalen gebouwd. Onder leiding van ‘house mothers’ functioneren deze als internaat. Moeders koken iedere dag een warme maaltijd voor alle leerlingen. De school heeft nu in 2017 achthonderd leerlingen, waarvan er vierhonderd intern zijn. De overige leerlingen komen naar school met in 2001 en 2006 gekochte schoolbussen, die ook dankzij fondsenwerving konden worden gekocht.

Het onderwijs

De school streeft naar modern onderwijs waarbij zij regelmatig voor nieuwe uitdagingen komt te staan. De voertaal op school is bijvoorbeeld Engels, omdat de meeste vervolgopleidingen ook in het Engels worden gegeven. Computervaardigheden ontwikkelen was een andere uitdaging, toen dit door de overheid verplicht werd gesteld. De investeringen die hiervoor nodig waren, een nieuw leslokaal met computers, konden gelukkig worden gerealiseerd dankzij fondsenwerving in Nederland en giften ‘in natura’. Sinds 2013 krijgen alle leerlingen les op deze computers.

Leerlingen helpen

Er zijn altijd leerlingen die het schoolgeld vanwege familieomstandigheden niet meer kunnen betalen. Dankzij trouwe donateurs kon Eyes on Ghana bereiken dat veel van deze leerlingen de schoolperiode toch hebben voltooid. Het schoolbestuur volgt ze gedurende de schooltijd en begeleidt ze naar een vervolgopleiding. Eyes on Ghana kent het schoolbestuur en wil graag doorgaan met deze ondersteuning.

Een van de leerlingen die Eyes on Ghana heeft gesteund is Alex. Na de middelbare school kon Alex met onze bemiddeling beginnen aan een universitaire studie. Alex ging daarna werken bij een bank in de hoofdstad Accra en ondersteunt nu op zijn beurt leden van zijn familie en enkele leerlingen van de school.

sam_0237 bb2f031e-961e-4d7b-8e93-90a8ff742034