Header

Eyes on Ghana Foundation

Werkt direct samen met lokale partners
op het platteland van West-Ghana

Nieuwtjes

Tandartskamer

De tandartskamer is klaar. De tandartsassistent is komen kijken en was zeer onder de indruk van alle materialen die er waren. Hij gaat straks met het eye team op screening in de dorpen. Tevens geeft hij voorlichting en behandeld kleine problemen en verzameld de grote voor de tandarts. Daarnaast zal hij op scholen voorlichting geven en kleine behandelingen doen. Donatie komt van een kaakchirurg en tandarts in Rotterdam. 

In April 2018 is gestart met het spreekuur.

Schoolfonds opgericht

De afgelopen maand werd een schoolfonds opgericht voor jongeren die om financiële redenen hun school niet afmaken of niet doorleren voor een beroep. Dit kunnen leerlingen zijn van de St. Johannes school, maar ook medewerkers van de Theresa kliniek die zich verder willen ontwikkelen komen in aanmerking. Dankzij dit fonds kunnen wij het aantal jongeren dat wij steunen sterk uitbreiden. De jongeren zullen worden begeleid tot en met het behalen van het diploma. Vooral meisjes zullen baat hebben bij extra een steuntje in de rug.

Twee voorbeelden. Alex was een van de leerlingen die jaren geleden een vervolgopleiding kon gaan volgen. Hij had doorzettingsvermogen getoond en kreeg deze kans. Nu heeft hij een goede baan  en heeft hij op zijn beurt familieleden in huis voor wie hij de opleiding financiert. Beatrice werkt in de kliniek en volgde dit jaar een aanvullende boekhoudopleiding. Zij is nu de financiële ‘rechterhand’ van de directeur van de Theresa kliniek.

Actie ‘MALARIA MOET BEHANDELD!’ gestart

Wij doen een dringende oproep aan u om de Theresa kliniek te helpen ernstig zieke malaria patiënten te kunnen blijven genezen. 

Met uw bijdrage van 7,50 euro naar NL56INGB0006203520 t.n.v. Eyes on Ghana foundation, o.v.v. ‘malariabehandeling’, kunnen alle kosten voor behandeling en eventueel opname van een patiënt worden gedekt. Uw bijdrage wordt  in zijn geheel en direct overgemaakt naar de kliniek.

De Theresa kliniek, die zich op het platteland bevindt, moet op dit moment noodgedwongen de behandeling en de uitgifte van medicijnen tijdelijk beperken als patiënten niet contant kunnen bijbetalen. De meeste patiënten komen echter in een ver gevorderd stadium van de ziekte naar de kliniek en zouden acuut behandeld moeten worden.

Deze situatie is het gevolg van het feit dat sinds een jaar de verzekering in Ghana nog maar zeer sporadisch uitbetaalt. Dit is een landelijk en tijdelijk probleem waar alle ziekenhuizen en klinieken veel last van hebben maar geen invloed op uit kunnen oefenen. Zij moeten interen op reserves of uit andere bron inkomsten zien te krijgen, bijvoorbeeld door patiënten contant te laten betalen. Op het platteland is dit laatste praktisch onmogelijk.
Gezien de goede economische vooruitzichten en de stabiele politieke situatie in Ghana hebben we er wel alle vertrouwen in dat er een oplossing komt. Deze actie is daarom tijdelijk, om individuele patiënten niet de dupe te laten zijn van een situatie waar niemand iets aan kan doen.

Malaria is wereldwijd nog steeds een van de meest dodelijke ziektes, en Ghana hoort bij de top drie landen qua aantal patiënten. De Theresa kliniek behandelt ongeveer 1000 patiënten per maand voor malaria of daartoe te herleiden aandoeningen. Vooral kinderen (dertig procent van de patiënten) en zwangere vrouwen zijn kwetsbaar. De meeste patiënten zijn tegenwoordig verzekerd omdat de premies inkomensafhankelijk en zo laag zijn dat ook de mensen met een minimum  inkomen toegang hebben tot gezondheidszorg.

Oogoperaties

De Amerikaanse oogarts Tom Mauger, die jaarlijks zijn diensten aanbiedt, is in mei een week op bezoek geweest voor een ‘eye camp’. In de periode daaraan voorafgaand werden in de wijde omgeving patiënten met cataract geselecteerd, welke gedurende het eye camp konden worden  geopereerd. Na lange tijd van (bijna ) blindheid konden al deze mensen weer zien! De komst van Tom Mauger is een zeer welkome aanvulling op wat de Ghanese oogarts kan doen aan operaties voor de kliniek: cataract komt in Ghana zeer veel voor en er zijn altijd patiënten te over die hiervoor in aanmerking komen. Tom Mauger is een graag geziene gast in de kliniek en er wordt uitgekeken naar zijn volgende bezoek.

Buitenlandse gasten

Bestuursleden Marian Remmerswaal en Jacqueline van der Stelt waren een maand in Ghana om er zowel de kliniek als de school te bezoeken en uitgebreid bij te praten. Daarnaast boden zij assistentie bij het eye camp. Voor de kraamkliniek brachten zij zelfgebreide truitjes en mutsjes mee voor de kersverse moeders en hun baby’s. Deze giften vormen samen met de voorlichting over hygiëne en verzorging een zeer gewaardeerd ‘service-pakket’ van de kliniek.

Eind mei kwam de Australische architecte Lara Calder, die destijds met het projectteam de nieuwbouw ontwierp en de bouwtekeningen pro bono verzorgde, het resultaat met eigen ogen bekijken. Zij schrijft daarover: “ Since opening its doors to the general public, the Asuoso Hospital has been flourishing as a place for healing and family health, proudly built by the local community. A fantastic effort that we have been very proud to be a part of. Zij bracht de ambassadeur van Australie, Andrew Barnes, en de programmanager van de ambassade mee, die ook zeer benieuwd waren naar het project waar hun  landgenote bij betrokken was. Hij schrijft: “ It was wonderful to engage with management and staff of the clinic , and to see the quality and range of services and care being offered to the local community

Bezoek aan Ghana

Afgelopen november en januari brachten bestuursleden een bezoek aan Ghana. Wat was het mooi om te zien dat de kliniek er fris en modern bij staat. Na bijna dertig jaar was de nieuwbouw geen luxe. De  Theresa kliniek kan nu weer lange tijd vooruit.

De medewerkers kregen een uniform, dat zij zelf mochten ontwerpen. Zo zijn zij goed herkenbaar voor de patiënten.

Sinds de opening is het aantal patiënten bijna verdriedubbeld tot ongeveer 20.000 per jaar.  Hiermee is het doel om gezondheidszorg voor meer mensen toegankelijk te maken bereikt. Vooral vrouwen en kinderen hebben hier baat bij.

Helaas krijgt de kliniek sinds kort ook een onverwachte tegenslag te verduren: de ziektekostenverzekering, die in 2003 werd ingevoerd juist voor de allerarmsten,  functioneert op dit moment erg slecht. De inspanningen van de nieuwe president om dit te verbeteren zijn nog niet doorgedrongen tot het niveau van de patiënt. De meeste klinieken en ziekenhuizen zijn daarom genoodzaakt om contant te laten betalen. Op het armere platteland betekent dit dat veel mensen wederom (tijdelijk) uitgesloten dreigen te worden van gezondheidszorg.

Nieuwe schoolbus

Een van de schoolbussen blijkt door ouderdom  niet meer te repareren! De huur van een bus kost de school te veel geld. Wat zou het fijn zijn als zij een ‘nieuwe’ tweedehands schoolbus kunnen aanschaffen.  Iedere bijdrage helpt, doet u mee? Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL56INGB0006203520 t.n.v. Eyes on Ghana foundation, o.v.v. ‘schoolbus’.

St. Johannesschool

De St. Johannes school, die gelegen is tegenover de Theresa kliniek, heeft het afgelopen jaar maar liefst tweehonderd leerlingen er bij gekregen! De school staat goed bekend, en dat is te merken. Totaal komen er nu tegen de achthonderd leerlingen tussen de vier en zestien jaar naar deze school. Al deze kinderen komen uit afgelegen dorpen en ongeveer de helft legt iedere dag een lange afstand af. De schoolbus pikt ze op aan de doorgaande weg, waar ze vanuit hun dorp naar toe komen lopen. De overige vierhonderd wonen te ver weg en verblijven intern.