Header

Eyes on Ghana Foundation

Werkt direct samen met lokale partners
op het platteland van West-Ghana

Nieuwtjes

Marian Remmerswaal weer naar Ghana – voor 100 staaroperaties

Kralingse verpleegkundige Marian Remmerswaal is afgelopen zondag 15 januari weer naar Ghana vertrokken, om te assisteren bij oogoperaties. Om staar, cataract, te verhelpen. Die worden samen met Ghanese operatieassistenten uitgevoerd door twee Amerikaanse oogartsen in het streekziekenhuis ‘Theresa Hospital’ in Asuoso. Mede door haar toedoen is dat ziekenhuis gebouwd. Op 9 februari hoopt Marian weer terug te zijn in Nederland.

In Ghana is met bijdragen van Eyes on Ghana Foundation, particulieren, fondsen en ‘Wilde Ganzen’, het streekziekenhuis gebouwd in het plattelandsdorp Asuoso. Die verving de kliniek in het nabije Akim Akroso. Die was te klein geworden en er waren geen uitbreidingsmogelijkheden. Daar was Marian in de 90-er jaren al bij betrokken. In 1981 begon ze met  vrijwilligerswerk in Ghana. Ze hielp in een kliniek van Memisa. Het nieuwe streekziekenhuis, ‘Theresa Hospital’ ging open in 2016. De geboden medische zorg bestaat uit een polikliniek met laboratorium, een uitgebreide oogkliniek, inclusief een grote optische afdeling, een oog-operatieafdeling en een moeder-en-kind kliniek. Ook de behandeling van interne ziektes is mogelijk en voor eenvoudige operaties is er een tweede operatiekamer. Als dat nog niet duidelijk was: in Ghana is de medische zorg niet zoals wij die gewend zijn. Dat zal ook te maken hebben met de toegankelijkheid.

Laser
De Amerikaanse oogarts Tom Mauger wil met zijn collega Jamie Dietze en Ghanese operatieassistenten zo’n 100 staaroperaties uitvoeren in de oogkliniek. Dat doet hij gratis, al vele jaren achtereen, één keer per jaar. Zijn chef en oogarts Jamie Dietze komt voor het eerst mee. Alle benodigde materialen, zoals nieuwe lenzen en oogdruppels heeft hij bij zich. Ook heeft hij een laser meegenomen, om glaucoom te behandelen. Die gaat na gedane arbeid mee terug naar Amerika. Het bedrijf Alcom schonk de oogdruppels en implantlenzen.

Meten
Rotterdamse oogarts Ivan Gan, werkzaam in Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Franciscus Gasthuis, stelde gratis instrumentarium ter beschikking. Bastiaans Optiek in Kralingen is al sinds de het begin van de 90-er jaren betrokken. De echtgenote van eigenaar Frank Heusdens, Paula leerde Marian ogen meten(!). Deze keer gaat er uit de winkel een doos vol brillenkokers mee. Ook gingen al vele monturen naar Ghana. Alles ‘om niet’.

Ace & Tate Amsterdam doet mee, met gratis zonnebrillen, brillenkokers en monturen. ENOT Amsterdam sponsort brillenglazen en -kokers. De zonnebrillen zijn voor na de oogoperaties.

Slijpen
Aanvankelijk nam Marian gebruikte brillen mee naar Ghana. Die voldeden begrijpelijkerwijs lang niet altijd, dus moesten er glazen worden geslepen. Brillenfabrikant Rodenstock hielp met apparatuur en Marian leerde uiteindelijk op het Zadkine (MBO-opleidingen) zelf glazen te slijpen.

Foto’s in hoge resolutie hier

Reiskosten
De reizen naar Ghana en terug betaalt Marian zelf en in Ghana betaalt ze voor de benzine voor vervoer van en naar het ziekenhuis. Ghanese vrienden bieden haar gratis verblijf. Wel betaalt ze mee aan het levensonderhoud.

Knuffels
Om het ziekenhuis financieel te ondersteunen, met de huidige economische crisis, draagt Marian bij, door knuffels te maken en te verkopen. De prijzen variëren van € 10,- tot € 20,-. Zie de afbeeldingen. Bestellen kan door te mailen naar: mremmerswaal@yahoo.com.

Doneren
Donaties zeer welkom, óók in natura! Mail naar Marian voor informatie. De bankrekening van stichting Eyes on Ghana: NL56 INGB 0006 2035 20.

medicine.osu.edu/departments/ophthalmology/community-and-global-outreach/ghana

desteronline.nl/kralingse-marian-remmerswaal-weer-in-ghana

Kralingse Marian Remmerswaal weer in Ghana

Kralingse Marian Remmerswaal is weer ’s afgereisd naar Ghana om te kijken hoe het gaat met het streekziekenhuis ‘Theresa Hospital’ in Asuoso. Mede door haar toedoen, die al tientallen jaren geleden begon, is die medische voorziening daar tot stand gebracht.

In Ghana is met bijdragen van Eyes on Ghana Foundation, particulieren, fondsen en ‘Wilde Ganzen’, het streekziekenhuis gebouwd in het plattelandsdorp Asuoso. Die verving de kliniek in het nabije Akim Akroso. Die was te klein geworden en er waren geen uitbreidingsmogelijkheden. Daar was Marian ook bij betrokken. Het nieuwe streekziekenhuis, ‘Theresa Hospital’ ging open in 2016. De geboden medische zorg bestaat uit een polikliniek met laboratorium, een uitgebreide oogkliniek, inclusief een grote optische afdeling, een oog-operatieafdeling en een moeder-en-kind kliniek.

De algemene gezondheidszorg is verbeterd. Behalve voor oogoperaties is er een operatiekamer beschikbaar voor algemene, eenvoudige operaties. Ook interne ziektes kunnen worden behandeld in het streekziekenhuis.

Wilde Ganzen
De kliniek in het nabije Akim Akroso was hard aan vervanging danwel uitbreiding toe. ‘Wilde Ganzen’ financierde 50% van de nieuwbouw. De overige 50% werd bijeengebracht door partriculieren, fondsen en Eyes on Ghana Foundation. Al vele jaren geleden bekommerde Kralingse en verpleegkundige Marian Remmerswaal zich met name om de oogzorg in Ghana, met als resultaat de kliniek in Akim Akroso. Voor de nieuwbouw in Asuoso werd de Eyes on Ghana Foundation (stichting) opgericht.

Moeder en kind
Het gaat vooral om de zorg voor moeder en kind. Bij de verbetering daarvan zijn hygiëne en voeding belangrijk. Meer kinderen én moeders blijven leven na de bevalling, dankzij de begeleiding en nazorg.

Zonnepanelen
Marian Remmerswaal meldt dat de kosten van elektriciteit in Ghana hoog zijn en dat de stroom vaak uitvalt. Zonnepanelen zijn daarvoor de oplossing. Het geld daarvoor is niet een-twee-drie voorhanden. Wilt u helpen?

Donaties zeer welkom, óók in natura! De bankrekening van stichting Eyes on Ghana: NL56 INGB 0006203520.

Tandartskamer

De tandartskamer is klaar. De tandartsassistent is komen kijken en was zeer onder de indruk van alle materialen die er waren. Hij gaat straks met het eye team op screening in de dorpen. Tevens geeft hij voorlichting en behandeld kleine problemen en verzameld de grote voor de tandarts. Daarnaast zal hij op scholen voorlichting geven en kleine behandelingen doen. Donatie komt van een kaakchirurg en tandarts in Rotterdam. 

In April 2018 is gestart met het spreekuur.

Schoolfonds opgericht

De afgelopen maand werd een schoolfonds opgericht voor jongeren die om financiële redenen hun school niet afmaken of niet doorleren voor een beroep. Dit kunnen leerlingen zijn van de St. Johannes school, maar ook medewerkers van de Theresa kliniek die zich verder willen ontwikkelen komen in aanmerking. Dankzij dit fonds kunnen wij het aantal jongeren dat wij steunen sterk uitbreiden. De jongeren zullen worden begeleid tot en met het behalen van het diploma. Vooral meisjes zullen baat hebben bij extra een steuntje in de rug.

Twee voorbeelden. Alex was een van de leerlingen die jaren geleden een vervolgopleiding kon gaan volgen. Hij had doorzettingsvermogen getoond en kreeg deze kans. Nu heeft hij een goede baan  en heeft hij op zijn beurt familieleden in huis voor wie hij de opleiding financiert. Beatrice werkt in de kliniek en volgde dit jaar een aanvullende boekhoudopleiding. Zij is nu de financiële ‘rechterhand’ van de directeur van de Theresa kliniek.

Actie ‘MALARIA MOET BEHANDELD!’ gestart

Wij doen een dringende oproep aan u om de Theresa kliniek te helpen ernstig zieke malaria patiënten te kunnen blijven genezen. 

Met uw bijdrage van 7,50 euro naar NL56INGB0006203520 t.n.v. Eyes on Ghana foundation, o.v.v. ‘malariabehandeling’, kunnen alle kosten voor behandeling en eventueel opname van een patiënt worden gedekt. Uw bijdrage wordt  in zijn geheel en direct overgemaakt naar de kliniek.

De Theresa kliniek, die zich op het platteland bevindt, moet op dit moment noodgedwongen de behandeling en de uitgifte van medicijnen tijdelijk beperken als patiënten niet contant kunnen bijbetalen. De meeste patiënten komen echter in een ver gevorderd stadium van de ziekte naar de kliniek en zouden acuut behandeld moeten worden.

Deze situatie is het gevolg van het feit dat sinds een jaar de verzekering in Ghana nog maar zeer sporadisch uitbetaalt. Dit is een landelijk en tijdelijk probleem waar alle ziekenhuizen en klinieken veel last van hebben maar geen invloed op uit kunnen oefenen. Zij moeten interen op reserves of uit andere bron inkomsten zien te krijgen, bijvoorbeeld door patiënten contant te laten betalen. Op het platteland is dit laatste praktisch onmogelijk.
Gezien de goede economische vooruitzichten en de stabiele politieke situatie in Ghana hebben we er wel alle vertrouwen in dat er een oplossing komt. Deze actie is daarom tijdelijk, om individuele patiënten niet de dupe te laten zijn van een situatie waar niemand iets aan kan doen.

Malaria is wereldwijd nog steeds een van de meest dodelijke ziektes, en Ghana hoort bij de top drie landen qua aantal patiënten. De Theresa kliniek behandelt ongeveer 1000 patiënten per maand voor malaria of daartoe te herleiden aandoeningen. Vooral kinderen (dertig procent van de patiënten) en zwangere vrouwen zijn kwetsbaar. De meeste patiënten zijn tegenwoordig verzekerd omdat de premies inkomensafhankelijk en zo laag zijn dat ook de mensen met een minimum  inkomen toegang hebben tot gezondheidszorg.

Oogoperaties

De Amerikaanse oogarts Tom Mauger, die jaarlijks zijn diensten aanbiedt, is in mei een week op bezoek geweest voor een ‘eye camp’. In de periode daaraan voorafgaand werden in de wijde omgeving patiënten met cataract geselecteerd, welke gedurende het eye camp konden worden  geopereerd. Na lange tijd van (bijna ) blindheid konden al deze mensen weer zien! De komst van Tom Mauger is een zeer welkome aanvulling op wat de Ghanese oogarts kan doen aan operaties voor de kliniek: cataract komt in Ghana zeer veel voor en er zijn altijd patiënten te over die hiervoor in aanmerking komen. Tom Mauger is een graag geziene gast in de kliniek en er wordt uitgekeken naar zijn volgende bezoek.

Buitenlandse gasten

Bestuursleden Marian Remmerswaal en Jacqueline van der Stelt waren een maand in Ghana om er zowel de kliniek als de school te bezoeken en uitgebreid bij te praten. Daarnaast boden zij assistentie bij het eye camp. Voor de kraamkliniek brachten zij zelfgebreide truitjes en mutsjes mee voor de kersverse moeders en hun baby’s. Deze giften vormen samen met de voorlichting over hygiëne en verzorging een zeer gewaardeerd ‘service-pakket’ van de kliniek.

Eind mei kwam de Australische architecte Lara Calder, die destijds met het projectteam de nieuwbouw ontwierp en de bouwtekeningen pro bono verzorgde, het resultaat met eigen ogen bekijken. Zij schrijft daarover: “ Since opening its doors to the general public, the Asuoso Hospital has been flourishing as a place for healing and family health, proudly built by the local community. A fantastic effort that we have been very proud to be a part of. Zij bracht de ambassadeur van Australie, Andrew Barnes, en de programmanager van de ambassade mee, die ook zeer benieuwd waren naar het project waar hun  landgenote bij betrokken was. Hij schrijft: “ It was wonderful to engage with management and staff of the clinic , and to see the quality and range of services and care being offered to the local community

Bezoek aan Ghana

Afgelopen november en januari brachten bestuursleden een bezoek aan Ghana. Wat was het mooi om te zien dat de kliniek er fris en modern bij staat. Na bijna dertig jaar was de nieuwbouw geen luxe. De  Theresa kliniek kan nu weer lange tijd vooruit.

De medewerkers kregen een uniform, dat zij zelf mochten ontwerpen. Zo zijn zij goed herkenbaar voor de patiënten.

Sinds de opening is het aantal patiënten bijna verdriedubbeld tot ongeveer 20.000 per jaar.  Hiermee is het doel om gezondheidszorg voor meer mensen toegankelijk te maken bereikt. Vooral vrouwen en kinderen hebben hier baat bij.

Helaas krijgt de kliniek sinds kort ook een onverwachte tegenslag te verduren: de ziektekostenverzekering, die in 2003 werd ingevoerd juist voor de allerarmsten,  functioneert op dit moment erg slecht. De inspanningen van de nieuwe president om dit te verbeteren zijn nog niet doorgedrongen tot het niveau van de patiënt. De meeste klinieken en ziekenhuizen zijn daarom genoodzaakt om contant te laten betalen. Op het armere platteland betekent dit dat veel mensen wederom (tijdelijk) uitgesloten dreigen te worden van gezondheidszorg.